Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Testen

Opgave 13

Gegeven is de functie .

a

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren om de grafiek van de functie te krijgen uit de functie van .

b

Hoe kun je aan het functievoorschrift van zien dat de grafiek stijgt?

c

Welke lijn is asymptoot van de grafiek van ? Wat is het bereik van ?

d

Bereken het snijpunt van de grafiek van met de -as.

e

Los op: .

Opgave 14

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

verder | terug