Exponentiële functies > Meer exponentiële functies
123456Meer exponentiële functies

Theorie

Elke verschoven of ten opzichte van de assen vermenigvuldigde exponentiële functie heeft een functievoorschrift dat kan worden geschreven in de vorm .
Hierbij moet je soms gebruikmaken van de rekenregels voor machten. De grafiek van is te tekenen door op die van een aantal transformaties toe te passen:

  • vermenigvuldiging ten opzichte van de -as met factor ;

  • verschuiving ten opzichte van de -as met eenheden.

De grafiek van heeft daarom als horizontale asymptoot de lijn . Het eventuele nulpunt vind je door op te lossen.

verder | terug