Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1

oplossen.

Voer in: en .
Venster bijvoorbeeld: .

Snijden geeft: uur.

Dus na 7:23 uur.

Opgave 1
a

Voer in: en
Venster bijvoorbeeld: .
Snijden geeft: .
Dus .

b

Opgave 2
a

geeft .

b

Voer in: Y1=0.96^X en Y2=14/15 met venster bijvoorbeeld .

Oplossing: .

Opgave 3
a

b

c

d

e

f

Opgave 4
a

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
De uitkomst is: .

b

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
De uitkomst is: .

c

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
De uitkomst is: .

d

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
De uitkomst is: .

Opgave 5
a

en . Hieruit volgt: 

b

en . Hieruit volgt:

c

en . Hieruit volgt:

d

en . Hieruit volgt:

e

en . Hieruit volgt:

f

en . Hieruit volgt:

Opgave 6
a

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

b

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

c

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

d

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

e

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

f

Voer in:  en .
Snijden geeft: .
Hieruit volgt: .

Opgave 7
a

geeft en dus .

b

geeft en dus .

Opgave 8
a

b

(met de GR)

c

(met de GR)

d

e

f

Opgave 9
a

Voer in Y1=2.5^X en Y2=100 met venster .

Snijden geeft .

b

c

d

Opgave 10
a

en . Hieruit volgt:

b

en . Hieruit volgt:

c

en . Hieruit volgt:

d

en . Hieruit volgt:

Opgave 11
a

b

c

Opgave 12

geeft uur.
Na ongeveer uur en minuten heeft de kolonie zich verdrievoudigd.

Opgave 13
a

De groeifactor is .

b

geeft .

c

d

Voer in: en
Snijden geeft: 
Na dagen is de hoeveelheid bacteriën nog nét niet verdubbeld. Na vier dagen is de hoeveelheid verdubbeld.

Opgave 14De waarde van een auto
De waarde van een auto
a

geeft .

b

en

c

Vul voor de waarde in:
.

De auto is nog € 19452,16 waard.

d

geeft en .

Na dertien jaar is de auto minder dan € 10000,00 waard.

Opgave 15Geld op de bank
Geld op de bank
a

met het kapitaal in euro en het aantal jaren na 1 januari 2014.

b

c

geeft .
In september 2027 is het kapitaal uitgegroeid tot € 15000,00.

Opgave 16
a

b

Opgave 17
a

b

Opgave 18
a

b

Opgave 19

. Dus na keer spoelen.

verder | terug