Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Verwerken

Opgave 8

Een aantal van deze logaritmen zijn zonder rekenmachine te berekenen, omdat er gehele getallen uit komen. Bereken deze logaritmen. Benader de overige logaritmen met de rekenmachine tot op één decimaal.

a

b

c

d

e

f

Opgave 9

Geef een benadering van de logaritmen in drie decimalen.

a

b

c

d

Opgave 10

Geef zonder een rekenmachine te gebruiken van de logaritmen aan tussen welke twee opeenvolgende gehele getallen de waarde ligt.

a

b

c

d

Opgave 11

Schrijf de oplossing van de vergelijkingen als logaritme. Geef daarna indien nodig een benadering in één decimaal.

a

b

c

Opgave 12

Een kolonie bacteriën groeit exponentieel met groeifactor per uur.

Bereken in minuten nauwkeurig hoelang het duurt voordat de kolonie zich heeft verdrievoudigd. Maak bij de berekening gebruik van een logaritme.

Opgave 13

Een kolonie bacteriën neemt per dag met % toe.

a

Bepaal de groeifactor.

b

Een bioloog wil weten na hoeveel dagen het aantal bacteriën is verdubbeld. Stel de vergelijking voor dit probleem op en vereenvoudig deze vergelijking zo ver mogelijk.

c

Schrijf de oplossing van de vergelijking als een logaritme.

d

Het antwoord bij c is de exacte notatie van de oplossing. Bereken met behulp van de grafische rekenmachine na hoeveel dagen dit ongeveeer is.

verder | terug