Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Voorbeeld 1

Luchtschepen zijn gevuld met gas met een lage soortelijke massa. Dat gas staat onder druk en er lekt een klein deel van weg.
Een luchtschip met een inhoud van m3 verliest elke tien dagen ongeveer % van het gas. Als er minder dan m3 over is, kan het luchtschip niet meer vliegen. Hoeveel dagen kan het luchtschip vliegen als het geheel is gevuld met gas? Geef je antwoord exact met een logaritme, en als een benadering afgerond op twee decimalen.

> antwoord

De hoeveelheid gas in het luchtschip is met in m3 en in eenheden van tien dagen.

Los op: 

Stappenplan voor het oplossen van :

Gebruik hierbij de optie intersect van de grafische rekenmachine.

Het luchtschip kan dagen vliegen zonder bijvullen. Op dag kan het luchtschip niet meer vliegen.

Opgave 2

Uit een luchtschip met een inhoud van m3 vervliegt per tien dagen % van het gas.
Na hoeveel dagen is de inhoud van het luchtschip verminderd tot m3.

a

Stel de vergelijking voor dit probleem op en vereenvoudig deze zo ver mogelijk.

b

Geef de oplossing van de vergelijking als logaritme. Geef ook een benadering afgerond op twee decimalen.

verder | terug