Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Uitleg

De hoeveelheid bacteriën groeit exponentieel. Voor een hoeveelheid bacteriën in een petrischaaltje geldt met in uur. Na hoeveel uur (in minuten nauwkeurig) zijn er bacteriën?

Nu moet .
Dit geeft: .
Gebruik de grafische rekenmachine. De oplossing is .
Dit antwoord is afgerond.
De exacte oplossing schrijf je als:

De exacte oplossing van de vergelijking is:

De exacte oplossing van de vergelijking is:

De vergelijking heeft één oplossing. Daarbij geldt dat positief is.

Opgave 1

Los op: .

a

Bepaal de oplossing van deze vergelijking. Rond af op vier decimalen.

b

Schrijf de oplossing als logaritme.

verder | terug