Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Verkennen

Opgave V1

Bij bacteriegroei in een petrischaaltje kan het verloop van de hoeveelheid bacteriƫn worden gegeven door de formule met in uren.

Na hoeveel uur (in minuten nauwkeurig) zijn er bacteriƫn?

verder | terug