Logaritmische functies > Logaritmen
12345Logaritmen

Testen

Opgave 16

Bereken de volgende logaritmen exact zonder je rekenmachine te gebruiken.

a

b

Opgave 17

Geef bij de volgende logaritmen eerst aan tussen welke opeenvolgende gehele getallen ze liggen. Geef daarna een benadering in drie decimalen.

a

b

Opgave 18

Los de volgende vergelijkingen op. Schrijf de oplossing als logaritme en geef daarna een benadering in twee decimalen nauwkeurig.

a

b

Opgave 19

In een tank zit liter verontreinigde vloeistof. Deze vloeistof wordt verwijderd door spoelen met water. Hierdoor verdwijnt elke minuut % van de vloeistof. Men wil stoppen met spoelen als er minder dan liter verontreinigde vloeistof over is.

Bereken hoe lang men moet spoelen. Schrijf het antwoord als logaritme en geef een benadering van deze logaritme.

verder | terug