Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Inleiding

Je hebt nu wel het begrip logaritme leren kennen als oplossing van een exponentiële vergelijking, maar nog geen methode gezien om willekeurige logaritmen rechtstreeks te bepalen (benaderen) met de rekenmachine. Er zit wel een functie [LOG] op, maar daarmee kun je nog niet op alle rekenmachines voor elk willekeurig grondtal de logaritme van een getal vinden. Je hebt de eigenschappen van logaritmen nodig. Die ga je nu nader bekijken.

Je leert in dit onderwerp:

  • eigenschappen van logaritmen gebruiken;

  • logaritmen benaderen met de grafische rekenmachine.

Voorkennis:

  • werken met het begrip logaritme;

  • logaritmen bepalen vanuit exponentiële vergelijkingen.

verder | terug