Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Toepassen

Opgave 16Logaritmentabel
Logaritmentabel

Wanneer de uitkomst van een logaritme geen geheel getal is, wordt de waarde vaak berekend met behulp van de grafische rekenmachine. Vijftig jaar geleden waren er nauwelijks grafische rekenmachines. In die tijd gebruikten middelbarescholieren tabellenboekjes om de waarde van een logaritme te bepalen.

In de tabel staat een stukje uit zo’n tabellenboekje met (afgeronde) waarden van logaritmen.

Met behulp van de tabel en de rekenregels voor logaritmen is het mogelijk om logaritmische of exponentiële vergelijkingen op te lossen. Hierbij kun je een benadering van het antwoord vinden, zonder de knop logaritme van de grafische rekenmachine te gebruiken.

a

Bereken op algebraïsche wijze met behulp van de tabel, dus zonder gebruik te maken van de knop logaritme op de grafische rekenmachine. Rond af op drie decimalen.

b

Gegeven is de vergelijking . Los deze vergelijking op algebraïsche wijze op met behulp van de tabel, dus zonder gebruik te maken van de knop logaritme op de grafische rekenmachine. Rond af op drie decimalen.

c

Gegeven is de vergelijking . Los deze vergelijking op algebraïsche wijze op met behulp van de tabel, dus zonder gebruik te maken van de knop logaritme op de grafische rekenmachine. Rond af op drie decimalen.

bron: examen havo wiskunde B in 2011, eerste tijdvak

verder | terug