Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Verwerken

Opgave 10

Bereken.

a

b

c

d

Opgave 11

Ga na welke logaritmen eenvoudig zonder grafische rekenmachine te berekenen zijn. Geef van die opgaven het exacte antwoord. Bereken van de overige opgaven het antwoord tot op drie decimalen.

a

b

c

d

e

f

Opgave 12

Een radioactieve stof vervalt volgens deze formule: 
is de hoeveelheid in milligram en de tijd in jaar.

a

Bereken de halveringstijd. Rond af op twee decimalen.

b

Een laboratorium heeft gram van deze stof. Bereken met behulp van de halveringstijd hoelang het duurt voordat deze hoeveelheid minder is geworden dan gram. Rond af op één decimaal.

c

Bereken tot op een maand nauwkeurig hoelang het duurt voordat gram van deze stof minder is geworden dan gram.

Opgave 13

Het radioactieve calcium-45 heeft een halveringstijd van dagen.

a

Na hoeveel tijd is er van een willekeurige beginhoeveelheid calcium-45 nog deel over?

b

Na hoeveel tijd is er van een willekeurige beginhoeveelheid calcium-45 nog deel over?

c

In een laboratorium is gram calcium-45 aanwezig. Schat met behulp van de antwoorden bij a en b hoelang het duurt tot deze hoeveelheid minder is geworden dan gram.

d

Bereken tot op een dag nauwkeurig hoelang het duurt voordat de beginhoeveelheid van gram is afgenomen tot gram.

Opgave 14

Los de vergelijkingen algebraïsch op. Rond indien nodig af op één decimaal.

a

b

c

d

Opgave 15

Een hoeveelheid groeit exponentieel met groeipercentage procent.

Toon aan dat de verdubbelingstijd wordt gegeven door:

verder | terug