Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Voorbeeld 3

Los de vergelijking algebraïsch op.

> antwoord

Gebruik de regel dat de logaritme de inverse bewerking is van een exponentiële functie met hetzelfde grondtal. Neem aan beide zijden de exponentiële functie met grondtal . Dit geeft:

En omdat volgt: 

Opgave 8

Los algebraïsch op.

a

b

c

d

verder | terug