Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Voorbeeld 4

Los de vergelijking algebraïsch op.

> antwoord

Omdat je geen logaritme uit een negatief getal kunt trekken, is er maar één oplossing mogelijk: .

Opgave 9

Los algebraïsch op.

a

b

verder | terug