Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Uitleg

Het kost veel tijd om te berekenen door op te lossen met de grafische rekenmachine. Het kan ook anders. De rekenmachine kent een knop logaritme, die werkt met grondtal .

is de oplossing van de vergelijking .
Neem aan beide zijden van de vergelijking de :

Dit werkt ook voor andere grondtallen dan en .
Bereken met de grafische rekenmachine met de knop logaritme. Deze knop werkt automatisch met grondtal :

De meeste grafische rekenmachines hebben ook de mogelijkheid om het grondtal van de logaritme direct in te voeren. Vaak wordt dan wel de Amerikaanse notatie gebruikt. Daarin krijgt het grondtal een andere plaats.

Opgave 3
a

In de Uitleg 2 zie je dat volgt: 
Bereken op dezelfde manier .

b

Bereken op de grafische rekenmachine.
Wat is het grondtal van de knop logaritme?

Opgave 4

Bereken. Rond je antwoord af op twee decimalen.

a

b

c

d

e

f

verder | terug