Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Verkennen

Opgave V1

Je weet dat gelijkwaardig is met . Dat levert alvast twee eigenschappen van logaritmen op.

a

Hoe volgt hier uit dat ?

b

Welke andere eigenschap volgt hier rechtstreeks uit?

c

Klopt de bewering ?

verder | terug