Logaritmische functies > Eigenschappen
12345Eigenschappen

Theorie

Een definitie van logaritme is:

is de oplossing van .

Uit de definitie van logaritme volgt dat en elkaars terugrekenfunctie zijn. Er geldt dan ook:

en

Logaritmen hebben eigenschappen of rekenregels.

kan berekend worden met de rekenmachine. Soms wordt er op de rekenmachine een andere notatie gehanteerd, waarbij het grondtal rechts onder de log staat:

Het grondtal laat je vaak weg:

Let op! Controleer of, en zorg dat bij gebruik van de logaritme geldt:

of en

verder | terug