Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Toepassen

Opgave 12Lichtgevoeligheid
Lichtgevoeligheid

Lichtgevoeligheid van fotografisch opnamemateriaal wordt uitgedrukt in een gevoeligheidsgetal. Het meest gebruikte systeem hiervoor is het ASA-systeem (American Standards Association). Op filmrolletjes staat meestal ook een ander gevoeligheidsgetal vermeld, de DIN-waarde. Het verband tussen ASA en DIN wordt gegeven door de formule

Hierin geeft de lichtgevoeligheid in ASA aan en de lichtgevoeligheid in DIN. Een film van ASA heeft een DIN-waarde .

a

Bereken .

b

Maak de grafiek. De meeste films hebben een ASA-waarde tussen en .

c

Hoeveel ASA heeft een film met een gevoeligheid van DIN?

d

Je kunt de gegeven formule ook herleiden naar de vorm .
Bereken en .

Opgave 13Schaal van Richter
Schaal van Richter

Een bekende maat voor de sterkte van een aardbeving is de magnitude op de schaal van Richter.
Daarvoor geldt bij benadering:

Hierin is:

  • de magnitude op de schaal van Richter

  • de energie in Joule

a

Laat zien, dat deze formule is te schrijven als .

b

Op 23 augustus 2018 werd Bali getroffen door een aardbeving met een magnitude van op de schaal van Richter.
Hoe groot bedroeg de hoeveelheid vrijgekomen energie?

verder | terug