Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Voorbeeld 2

Bepaal de karakteristieken van de logaritmische functie
en bereken het nulpunt van .

> antwoord

Door de grote getallen is het verstandig om systematisch de karakteristieken te zoeken.

  • geeft: . Bepaal hiermee de vensterinstellingen van de grafische rekenmachine voor de -as.

  • De verticale asymptoot is , de grens van het domein.

  • Het bereik is , want deze functie kan ontstaan uit , de standaard -logaritme.

Plot de grafiek.

Bereken het nulpunt.

Daaruit volgt:

Opgave 5

Gegeven is de functie .

a

Geef de vergelijking van de verticale asymptoot.

b

Bepaal het domein en bereik van .

c

Door welke transformaties ontstaat de grafiek van uit die van ?

d

Bereken algebraïsch het nulpunt van de grafiek van . Rond af op één decimaal.

verder | terug