Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Voorbeeld 3

De effectieve geluidsdruk (in pascal, Pa = Nm-2 dus newton per m2) is een maat voor de druk op je trommelvlies. De waarden van variëren echter nogal: de gehoordrempel ligt bij ongeveer Pa, de pijngrens bij Pa. Daarom voerde Alexander Graham Bell een praktischer grootheid in, het geluidsdrukniveau uitgedrukt in decibel, dB. Het verband tussen en wordt gegeven door . Hierin is Pa, de gehoorgrens. Hoe groot is de effectieve geluidsdruk van een rijdende bromfiets ( dB)? Hoeveel dB bedraagt het geluidsdrukniveau van twee van die brommers?

> antwoord

Voor de rijdende bromfiets geldt: en dus . Hieruit volgt: Pa.

Heb je twee van die rijdende brommers, dan is hun totale effectieve geluidsdruk ongeveer Pa. Daarbij hoort een geluidsdrukniveau van ongeveer dB.

Opgave 6

Gegeven is de formule . De effectieve geluidsdruk (in pascal,  Pa =  Nm-2 dus  newton per m2) is een maat voor de druk op je trommelvlies; Pa; de gehoorgrens; is het geluidsdrukniveau uitgedrukt in decibel, dB.

a

In een bibliotheek is het erg rustig met een geluidsdrukniveau van ongeveer  dB. Hoeveel bedraagt daar de effectieve geluidsdruk?

b

Je loopt op de stoep, het autoverkeer levert een geluidsdrukniveau van ongeveer dB. Iemand zet opeens een elektrische drilboor aan van dB. Hoeveel bedraagt het totale geluidsdrukniveau op dat moment?

c

Als het geluidsdrukniveau tijdens een concert toeneemt van naar dB, hoeveel keer zo groot wordt dan de effectieve geluidsdruk?

verder | terug