Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Verkennen

Opgave V1

Op je grafische rekenmachine kun je de grafiek van in beeld brengen. Je voert dan in: of .

a

Welke asymptoot heeft de grafiek van ?

b

Breng de grafiek in beeld. Welk domein en welk bereik heeft de functie?

c

Bekijk de tabel. Bij welke waarden van krijg je gehele functiewaarden?

verder | terug