Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Practicum

Logaritmische functies

Met deze applet maak je logaritmische functies. Verzin zo'n functie, bedenk eerst hoe hij kan ontstaan uit en wat de karakteristieken zijn. Controleer dan je antwoord met de applet.

verder | terug