Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Testen

Opgave 14

Het verband tussen de (gemiddelde) lengte in cm en het (gemiddelde) gewicht in kg voor kinderen tussen en jaar wordt gegeven door de formule

De constanten en hangen af van de leefomstandigheden. Voor de westerse wereld geldt (in één decimaal nauwkeurig).

Mark (8 jaar) en Helen (10 jaar) wonen in Nederland en zijn wat lengte en gewicht betreft gemiddelde Nederlandse kinderen.

a

Mark heeft een lengte van  m en weegt kg. Bereken in gehelen nauwkeurig.

b

Helen is  m lang. Schat haar gewicht in kg.

Opgave 15

Gegeven zijn de functies en met voorschriften en .

a

Bepaal het domein, bereik en asymptoot van en plot de grafiek van .

b

Door middel van welke transformaties kan de grafiek van ontstaan uit die van ?

c

Bepaal het domein, bereik en asymptoot van en plot de grafiek van .

d

Door middel van welke transformaties kan de grafiek van ontstaan uit die van ?

e

Los op in drie decimalen nauwkeurig: .

f

De grafiek van snijdt de -as in punt en de grafiek van snijdt de -as in punt . Bereken de lengte van lijnstuk .

verder | terug