Logaritmische functies > Logaritmische functies
12345Logaritmische functies

Theorie

Een functie van de vorm heet een logaritmische functie.

is het grondtal. Er moet gelden: en

De grafieken van de functies en zijn elkaars inverse functie en dus elkaars spiegelbeeld in de lijn .
De karakteristieken van zijn af te leiden uit die van :

  • het domein is

  • het bereik is

  • als is de grafiek stijgend, als dalend

  • de -as is de verticale asymptoot van de grafiek

Alle functies die door transformatie uit kunnen ontstaan, heten logaritmische functies.

verder | terug