Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
12345Logaritmische vergelijkingen

Inleiding

Onder andere bij het berekenen van nulpunten van functies ben je al vergelijkingen tegengekomen waarin logaritmen voorkomen. Uit de definitie volgt dat je vanuit een logaritme kunt terugrekenen door een exponentiële functie met hetzelfde grondtal te gebruiken. Hiermee kun je vergelijkingen met logaritmen oplossen. Soms gebruik je er ook de eigenschappen van logaritmen bij. Bij ongelijkheden moet je ook nog rekening houden met het domein van de logaritme!

Je leert in dit onderwerp:

  • systematisch vergelijkingen met logaritmen oplossen;

  • ongelijkheden met logaritmische functies oplossen;

  • herleiden van logaritmische functie naar een exponentiële functie.

Voorkennis:

  • werken met logaritmische functies;

  • de eigenschappen van logaritmen gebruiken.

verder | terug