Logaritmische functies > Logaritmische vergelijkingen
12345Logaritmische vergelijkingen

Theorie

Voor de logaritmische vergelijking moet gelden:
en en .

De oplossing vind je door aan beide zijden de inverse bewerking van de logaritme toe te passen:
geeft en hieruit volgt .

Een logaritmische ongelijkheid van de vorm kun je zo oplossen:

  • Los de bijbehorende vergelijking op.

  • Plot de grafieken op de grafische rekenmachine van en .

  • Lees de oplossing uit de grafiek af. Let op het domein (en de verticale
    asymptoot) van de logaritme.

Bij ingewikkelde vergelijkingen waarin meerdere logaritmen voorkomen, heb je vaak ook nog de eigenschappen van het optellen of aftrekken van logaritmen nodig. Soms moet je van grondtal wisselen.

verder | terug