Logaritmische functies > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

Het duurt ongeveer jaar.

b

Verdubbeld: ongeveer jaar

Verdrievoudigd: ongeveer jaar

Verzesvoudigd: ongeveer jaar

en

Opgave 2

De dikte is ongeveer  mm.

Opgave 3
a

b

c

d

Opgave 4
a

, en de verticale asymptoot is .

, en de verticale asymptoot is .

b

Het nulpunt van is .

Het nulpunt van is .

c

d
Opgave 5
a

Voer in:

Venster bijvoorbeeld:

b

Het vliegt op  km hoogte.

c

d

.

De grafiek van vind je door die van in de -richting te verschuiven.

e

Het vliegt op ongeveer  m hoogte.

Opgave 6


Dit geeft: .

naar: examen havo wiskunde B in 2011, tweede tijdvak

Opgave 7Zuurgraad
Zuurgraad
a

pH

b

dus Mol/L.

c

dus Mol/L.

d

dus Mol/L, dus als Mol/L. De oplossing is dan niet erg zuur, maar wordt steede zuurder.

e

dus Mol/L, dus Mol/L.

Opgave 8C-14 methode
C-14 methode
a

geeft . De verhouding C14: C12 . Dus . Dat geeft , dus ongeveer jaar.

b

geeft , dus ongeveer jaar.

c

jaar voor het begin van onze jaartelling en jaar na het begin van onze jaartelling.

d

, dus ongeveer % van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Opgave 9Windsnelheid en hoogte
Windsnelheid en hoogte
a

. en invullen in geeft en dus .

b

, dus .
, dus de gevraagde windsnelheid is ongeveer (m/s).

c

geeft met de GR .

bron: examen wiskunde B havo 2006, eerste tijdvak

Opgave 10Volumeknop
Volumeknop
a

geeft .

b

geeft en .

c

d

en dit geeft:

bron: examen havo wiskunde B in 2005, tweede tijdvak

verder | terug