Machtsfuncties > Machtsfuncties
1234567Machtsfuncties

Inleiding

Bij functies van de vorm `f(x)=x^p` hangt het verloop van de functie af van de waarde van `p` . Voor bijvoorbeeld `p=2` krijg je een kwadratische functie met als grafiek een parabool. Deze functie is dalend voor `x < 0` en stijgend voor `x>0` . Voor `p=1` krijg je een lineaire functie, die stijgend is voor elke waarde van `x` . In dit onderdeel zul je zien dat voor negatieve en gebroken waarden van `p` je machtsfuncties krijgt met weer een ander karakter.

Je leert in dit onderwerp:

  • het verband tussen de waarde van `p` en het verloop van de grafiek van `f(x)=x^p` kennen;

  • het verloop van functies die door transformaties van `f(x)=x^p` ontstaan.

Voorkennis:

  • werken met functies en grafieken, ook met de grafische rekenmachine;

  • vergelijkingen met machten oplossen.

verder | terug