Machtsfuncties > Machtsfuncties
1234567Machtsfuncties

Inleiding

Bij functies van de vorm hangt het verloop van de functie af van de waarde van . Voor bijvoorbeeld krijg je een kwadratische functie met als grafiek een parabool. Deze functie is dalend voor en stijgend voor . Voor krijg je een lineaire functie, die stijgend is voor elke waarde van . In dit onderdeel zul je zien dat voor negatieve en gebroken waarden van je machtsfuncties krijgt met weer een ander karakter.

Je leert in dit onderwerp:

  • het verband tussen de waarde van en het verloop van de grafiek van kennen;

  • het verloop van functies die door transformaties van ontstaan.

Voorkennis:

  • werken met functies en grafieken, ook met de grafische rekenmachine;

  • vergelijkingen met machten oplossen.

verder | terug