Machtsfuncties > Machtsfuncties
1234567Machtsfuncties

Voorbeeld 1

Los op: `3 x^ (3/2) < 12` .

> antwoord

Beide kanten delen door `3` geeft: `x^ (3/2) < 4` .

Los eerst op `x^ (3/2) =4` .

Oplossing: `x=4^ (2/3) ≈2,52` .

Maak de grafiek van `f(x)=x^ (3/2)` op de grafische rekenmachine. Merk op dat `text(D)_f=[0 ,→⟩` . De vergelijking heeft inderdaad maar één oplossing.

Nu lees je de (benaderde) oplossing van de ongelijkheid uit de grafiek af: `0 ≤x < 2,52` .

Opgave 5

Gegeven is weer de ongelijkheid `3 x^ (3/2) < 12` .

a

Los zelf eerst de vergelijking `3 x^ (3/2) =12` algebraïsch op.

b

In het voorbeeld wordt daarbij een macht met exponent `2/3` gebruikt. Licht die stap toe. Heb je dat zelf ook gedaan?

c

Los op dezelfde manier algebraïsch op: `15 x^ (3/5) < 180` . Geef je eindantwoord in twee decimalen nauwkeurig.

verder | terug