Machtsfuncties > Machtsfuncties
1234567Machtsfuncties

Voorbeeld 3

Los exact op: `1/ (x^4) >4` .

> antwoord

Omdat `f(x)=1/x^4=x^(text(-)4)` is ook hier sprake van een machtsfunctie. Maak eerst de grafiek van `f` en de lijn `y_2 =4` op je grafische rekenmachine.

Los nu op: `x^(text(-)4)=4` .

Oplossing: `x=4^ (text(-) 1/4) ∨x=text(-) 4^ (text(-) 1/4)` .

In de grafiek is de oplossing van de ongelijkheid af te lezen: `text(-) 4^ (text(-) 1/4) < x < 0 ∨0 < x < 4^ (text(-) 1/4)` .

Merk op dat je `x=0` uitzondert omdat voor deze waarde de functie `f` niet gedefinieerd is.

Opgave 7

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op. Controleer je antwoord met de grafische rekenmachine. Houd ook rekening met het domein van de verschillende functies.

a

`x^2 < sqrt(x)`

b

`1/(x^4)=81`

c

`1/x^3 < 27`

d

`1/x^3 < 30`

e

`x^5 < x^4`

f

`x^6 < x^4`

Opgave 8

Gegeven is de functie `f(x)=2 (x+1 ) ^(text(-)2)-4` .

a

Welke asymptoten heeft de grafiek van `y=x^(text(-)2)` ?

b

Beschrijf welke transformaties je moet uitvoeren op de grafiek van `y=x^(text(-)2)` om die van `f` te krijgen.

c

Welke asymptoten heeft de grafiek van `f` ?

d

Schrijf domein en bereik van `f` op.

e

Los op: `f(x) < 10` .

verder | terug