Machtsfuncties > Afgeleide functies
1234567Afgeleide functies

Voorbeeld 2

Differentieer de functies:

> antwoord

Bekijk nog even de differentieerregels in de theorie. Denk ook om het weer herleiden van de afgeleide tot een vorm zonder gebroken en/of negatieve exponenten.

  • geeft

  • geeft

  • geeft

  • geeft

Opgave 7

Bekijk het Voorbeeld 2 zonder naar het antwoord te kijken.

a

Bepaal eerst zelf deze vier afgeleiden.

b

Oefen jezelf met behulp van het Practicum .

Opgave 8

Differentieer de volgende functies:

a

b

c

d

verder | terug