Machtsfuncties > Afgeleide functies
1234567Afgeleide functies

Theorie

De afgeleide van een functie bepaal je door te differentiëren. Je kent al een aantal differentieerregels:

Machtsregel:
Als dan is voor elke en voor elke reële waarde van .

Constante-regel:
Als dan is .

Somregel:
Als dan is .

Kettingregel voor eenvoudige samengestelde functies:
Als dan is voor elke reële waarde van , , , en van .

Met deze regels kun je ook wortelfuncties en gebroken functies differentiëren. Er blijven echter nog functies waarvan je de afgeleide met deze regels niet kunt bepalen.

verder | terug