Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Toepassen

Opgave 14Wortel en parabool
Wortel en parabool

De functies en zijn gegeven door en .
De grafieken van en hebben het punt gemeenschappelijk.

a

Plot de grafieken. Neem als venster .
Toon op algebraïsche wijze aan dat in dit punt de hellingen van de grafieken en gelijk zijn.

b

De horizontale lijn met vergelijking snijdt de grafiek van in het punt en de grafiek van in de punten en .

Bereken exact de lengte van lijnstuk .

(naar: pilotexamen havo wiskunde B in 2013, eerste tijdvak)

verder | terug