Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Verwerken

Opgave 9

Gegeven is de functie met .

a

Laat zien dat een machtsfunctie is.

b

Bepaal exact de snijpunten van de grafiek van met de beide assen.

c

Schrijf domein en bereik van op.

d

Los algebraïsch op in twee decimalen nauwkeurig: .

e

Stel met behulp van differentiëren een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van die evenwijdig loopt met de lijn .

Opgave 10

De functie met heeft een minimum.

a

Bereken de exacte waarde van dit minimum.

b

De raaklijn aan de grafiek van in zijn snijpunt met de -as snijdt de -as in punt . Bereken de coördinaten van .

Opgave 11

Gegeven de functie met .

a

Laat zien dat een machtsfunctie is.

b

Schrijf domein en bereik van op.

c

Bereken algebraïsch het nulpunt van de grafiek van .

d

Los op in twee decimalen nauwkeurig: .

Opgave 12

Los de volgende ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

Opgave 13

Gegeven zijn de functies en met en .

a

Beide functies zijn machtsfuncties. Verklaar op grond van de exponent van deze machtsfunctie waarom de grafiek van altijd dalend en die van stijgend is.

b

Los op in twee decimalen nauwkeurig: .

verder | terug