Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Voorbeeld 3

Gegeven is de functie met . Bereken exact het minimum van deze functie.

> antwoord

Schrijf . Dan is .

Vervolgens los je op: .

Dit geeft en dus .

Kwadrateren geeft . Herleiden op geeft: en . Dit geeft .

In de grafiek zie je dat het minimum zit bij en .

Opgave 7

Bekijk de functie .

a

Waarom is hier geen sprake van een machtsfunctie?

b

Welk domein heeft ? Bereken exact de nulpunten van .

c

Voer zelf de berekening van het minimum van uit. Werk met de exacte waarden!

d

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van in het rechter snijpunt met de -as.

Opgave 8

Gegeven is de functie met .

a

Laat zien, dat geen oplossingen heeft.

b

Bepaal domein en bereik van .

verder | terug