Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van de wortelfunctie met functievoorschrift .

a

Welke karakteristieken heeft de grafiek van ?

b

Schrijf domein en bereik van op.

c

Waarom is een machtsfunctie?

d

Laat zien, hoe je de afgeleide van bepaalt.

verder | terug