Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van de wortelfunctie `f` met functievoorschrift `f(x)=2 sqrt( x+4 ) +5` .

a

Welke karakteristieken heeft de grafiek van `f` ?

b

Schrijf domein en bereik van `f` op.

c

Waarom is `f` een machtsfunctie?

d

Laat zien, hoe je de afgeleide van `f` bepaalt.

verder | terug