Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit `y=x^p` (waarin `p` elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties. Dat geldt ook voor een wortelfunctie `g` met bijvoorbeeld als functievoorschrift `g(x)=2 sqrt(x+4 )+5` , want dit kun je schrijven als `g(x)=2 (x+4)^0,5+5` . Over dergelijke functies gaat het hier...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met wortelfuncties als machtsfuncties met een gebroken exponent;

  • wortelfuncties differentiëren en daarmee extremen berekenen en vergelijkingen van raaklijnen opstellen.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • machtsfuncties differentiëren;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug