Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit (waarin elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties. Dat geldt ook voor een wortelfunctie met bijvoorbeeld als functievoorschrift , want dit kun je schrijven als . Over dergelijke functies gaat het hier...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met wortelfuncties als machtsfuncties met een gebroken exponent;

  • wortelfuncties differentiëren en daarmee extremen berekenen en vergelijkingen van raaklijnen opstellen.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • machtsfuncties differentiëren;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug