Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Testen

Opgave 15

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

Opgave 16

Gegeven zijn de functies en .

a

Geef domein en bereik van .

b

Bereken algebraïsch het snijpunt van de grafieken van en .

c

Los op: .

d

Stel met behulp van differentiëren een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

verder | terug