Machtsfuncties > Wortelfuncties
1234567Wortelfuncties

Testen

Opgave 15

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

`root3 (2 x-10 )-5=0`

b

`2 sqrt(3x)+12 >2x`

c

`2xsqrt(x) ≥0,016`

Opgave 16

Gegeven zijn de functies `f(x)=4sqrt(10 -x)` en `g(x)=10 -x` .

a

Geef domein en bereik van `f` .

b

Bereken algebraïsch het snijpunt van de grafieken van `f` en `g` .

c

Los op: `f(x)>g(x)` .

d

Stel met behulp van differentiëren een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van `f` voor `x = 6` .

verder | terug