Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Toepassen

Opgave 15Gebroken functie
Gebroken functie

De functie is gegeven door
De horizontale lijn met vergelijking snijdt de grafiek van in twee punten.

a

Bereken exact de co├Ârdinaten van de twee snijpunten.

Voor de afgeleide van geldt .

b

Toon dit op algebraïsche wijze aan.

Punt ligt op de grafiek van . De lijn is de raaklijn aan de grafiek van in .

c

Bereken exact de waarden van en .

naar: pilotexamen havo wiskunde B in 2014, eerste tijdvak

verder | terug