Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Voorbeeld 3

Gegeven is de functie met .

Bereken met behulp van differentiëren de extremen van .

> antwoord

.

De afgeleide wordt .

Voor de extremen los je op .

Dit geeft en dus zodat .

Aan de grafiek op je grafische rekenmachine zie je dat er een twee extremen zijn: max. en min. .

Opgave 7

Bestudeer het Voorbeeld 3. Bekijk de functie .

a

Bereken exact de extremen van .

b

Stel een vergelijking op van de raaklijn aan de grafiek van voor .

c

Bepaal domein en bereik van .

Opgave 8

Gegeven zijn de functies met en met .

a

Waarom zijn beide functies machtsfuncties?

b

Los exact op: .

c

Bepaal met behulp van differentiëren de hellingwaarden van zowel als in het snijpunt van hun grafieken.

verder | terug