Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de grafiek van de gebroken functie met functievoorschrift .

a

Welke karakteristieken heeft de grafiek van ?

b

Schrijf domein en bereik van op.

c

Waarom is een machtsfunctie?

d

Bepaal de afgeleide van .

e

Hoe zie je aan de afgeleide dat deze functie altijd dalend is behalve voor ?

verder | terug