Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit `y=x^p` (waarin `p` elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties. Dat geldt ook voor een gebroken functie `f` met bijvoorbeeld als functievoorschrift `f(x)=2/ (x+4) +5` , want dit is te schrijven als `f(x)=2 (x+4) ^(text(-)1)+5` . Over dergelijke functies gaat het hier...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met gebroken functies die als machtsfuncties met negatieve exponent zijn te schrijven;

  • werken met de afgeleide van dergelijke functies om extremen te berekenen en vergelijkingen van raaklijnen op te stellen.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • machtsfuncties differentiëren;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug