Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Inleiding

Alle functies die door transformatie kunnen ontstaan uit (waarin elk willekeurig reëel getal kan zijn) zijn machtsfuncties. Dat geldt ook voor een gebroken functie met bijvoorbeeld als functievoorschrift , want dit is te schrijven als . Over dergelijke functies gaat het hier...

Je leert in dit onderwerp:

  • werken met gebroken functies die als machtsfuncties met negatieve exponent zijn te schrijven;

  • werken met de afgeleide van dergelijke functies om extremen te berekenen en vergelijkingen van raaklijnen op te stellen.

Voorkennis:

  • werken met machtsfuncties in het algemeen;

  • transformaties toepassen op functies;

  • machtsfuncties differentiëren;

  • vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch oplossen.

verder | terug