Machtsfuncties > Gebroken functies
1234567Gebroken functies

Testen

Opgave 16

Los de volgende vergelijkingen en ongelijkheden algebraïsch op.

a

b

c

Opgave 17

Gegeven is de functie .

a

Geef domein en bereik van .

b

Bereken algebraïsch de snijpunten van de grafieken van met de -as.

c

Stel met behulp van differentiëren vergelijkingen op van de raaklijnen aan de grafiek van in beide snijpunten met de -as en bereken het snijpunt van die twee raaklijnen.

verder | terug