Machtsfuncties > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Antwoorden van de opgaven

Opgave 1
a

naar rechts schuiven, dan met vermenigvuldigen t.o.v. de -as en tenslotte omhoog schuiven.

b

Het  snijpunt met de -as is .

Het  snijpunt met de -as is .

c

.

d

De oplossing van de ongelijkheid is < 2` .

Opgave 2
a

en .

b

en

c

voor   .

Opgave 3
a

Dat duurt ongeveer 22,9` minuten.

Nee, als , dan minuten.

b

.

Nee, de totale braadtijd is niet recht evenredig met een macht van het gewicht.

c

Aardappels worden in water gekookt. De kooktijd hangt af van de hoeveelheid water die wordt gebruikt.

Opgave 4
a

Raaklijn: .

b

Raaklijn: .

c

Raaklijn:  .

d

Raaklijn: .

e

Raaklijn: .

f

Raaklijn:  .

Opgave 5
a

Dus krijg je .

b

Max. en min..

c

en geeft .

d

Het gevraagde punt is .

Opgave 7
a

De maximale lengte van lijnstuk is .

b

De maximale oppervlakte is .

Opgave 8
a

Er zijn geen snijpunten met de -as.

Het snijpunt met de -as is .

Het domein is .

b

Min. en .

Het bereik is .

 

c

De gevraagde punten zijn en .

d

De gevraagde punten zijn (ongeveer) en .

Opgave 9

De oppervlakte van de rechthoek is maximaal als hij een vierkant is van bij  cm.

Opgave 10Kijkafstand
Kijkafstand
a

kun je berekenen met de stelling van Pythagoras in . (Beredeneer eerst dat rechthoekig is!) Daarin is gelijk aan de straal van de aarde, dus m. En dus is: . En dus is .

Hieruit volgt:

b

Omdat heel veel kleiner is dan kun je verwaarlozen.

c

Dat heeft te maken met de afrondingen bij het berekenen van de straal van de Aarde.

d

Eigen antwoord.

e

En?

Opgave 11Huidoppervlakte
Huidoppervlakte
a

Breid de tabel uit met een kolom voor  en een kolom voor . Als het goed is vind je in de laatste kolom steeds (ongeveer) hetzelfde getal, namelijk . Dit is de gevraagde Meeh-coëfficiënt. Voor de Schotse Hooglanders geldt .

b

geeft en dus kg.

c

geeft en dus . Dus met .

d

Minder dan twee keer zo groot, namelijk keer zo groot.

e

en

f

g

Uit volgt en dus . Dus .

Opgave 12Diersoorten
Diersoorten
a

Jamaica is ongeveer km2 groot. Volgens de theorie dus .

b

c

Grote reservaat zal ongeveer soorten tellen. Elk van de kleine reservaten zal ongeveer soorten tellen, samen soorten. Men kiest oplossing 2.

(bron: examen wiskunde A havo 1993, eerste tijdvak)

Opgave 13Koelwater
Koelwater
a

Het maximale debiet is ongeveer m^3 per seconde. Er gaat ongeveer m^3 per seconde doorheen.  Conclusie: de goot zal niet overstromen.

b

De gevraagde hoogte is meter. 

verder | terug