Periodieke functies > Periodiciteit
1234567Periodiciteit

Testen

Opgave 20

Bekijk de grafiek van de periodieke functie f.

a

Bereken f 25 .

b

Voor welke waarden van x is f x = 10?

c

Los op: f x = 5 met 0 x 9

Opgave 21

Een bal wordt omhooggeschoten op tijdstip t = - 1 en valt terug. Neem aan dat hij steeds op dezelfde manier blijft stuiteren. Gebruik de formule h t = 5 - 5 t 2 met - 1 t 1. t is in seconden, h is in meter.

a

Bereken h 0 en h 0,5 .

b

Bepaal de periode van de grafiek.

c

Bereken h 6 en h 6 5 .

d

Bereken h 15 en h 15,5 .

e

Hoe realistisch is dit rekenmodel?

verder | terug