Periodieke functies > Periodiciteit
1234567Periodiciteit

Theorie

De periode van een periodiek verband is de lengte van het kortste interval waarin iets zich herhaalt.


In de grafiek zie je een herhalende golfbeweging. Er zijn verschillende intervallen voor de periode mogelijk:

  • van een maximum tot het eerstvolgend maximum.

  • van een minimum tot het eerstvolgend minimum.

  • een willekeurig punt tot het volgende punt waarop de grafiek dezelfde hoogte én dezelfde daling of stijging heeft als in het andere punt.

Voor de lengte van het interval waarop de grafiek zich herhaalt is het niet belangrijk uit welk deel van de grafiek het interval komt. Die lengte is altijd gelijk als de grafiek zuiver periodiek is.

Als op tijdstip t een bepaalde uitkomst voorkomt, komt diezelfde uitkomst ook voor op t + k · periode, waarin k een geheel getal is.

Het aantal periodes per tijdseenheid heet de frequentie: frequentie = 1 periode

verder | terug