Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Voorbeeld 2

Bepaal met de rekenmachine , , en .
Welke waarden zijn hetzelfde?

> antwoord

Reken in radialen, want er zijn geen gradentekens. Laat de rekenmachine dan ook in radialen rekenen.

Ga na dat:
De uitkomsten van en zijn gelijk omdat tussen en precies zit. Dat is precies keer één volledige cirkel (lengte ).

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Bepaal in drie decimalen nauwkeurig .

b

Leg uit waarom dezelfde uitkomst geeft.

c

Geef nog twee verschillende waarden voor waarvoor geldt: .

Opgave 7

De draaihoeken kun je ook gewoon noemen. Dat is later handig als je grafieken van de sinusfunctie en de cosinusfunctie gaat maken.

a

Leg uit waarom en , waarbij een geheel getal is.

b

Welke waarden kunnen en aannemen?

c

Waarom is exact ?

d

Geef de volgende waarden exact: , , .

verder | terug