Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Voorbeeld 3

De grootte van hoek is in radialen.
Verklaar waarom .

> antwoord

Bekijk de figuur met de punten en op een eenheidscirkel, achtereenvolgens met hoek en .

In de eenheidscirkel liggen deze punten bij de hoeken en symmetrisch ten opzichte van de verticale lijn door het middelpunt. Er geldt: .

Opgave 8

Bekijk de applet uit Voorbeeld 3.

a

Bereken de grootte van en . Geef exacte antwoorden.

b

Waarom zijn bij a beide antwoorden hetzelfde?

c

Voor welke hoek geldt dat de sinus hetzelfde is?

d

Voor welke hoeken is ?

Opgave 9

Leg uit waarom:

a

b

c

verder | terug