Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Uitleg

Je weet al dat bij bepaalde scherpe hoeken exacte waarden horen voor sinus en cosinus.

Je vindt ze in deze tabel, waarbij de hoek in graden en in radialen is gegeven. Leer de tabel uit het hoofd.

hoek in graden
hoek in radialen
sinus
cosinus

Met behulp van de symmetrie van de eenheidscirkel kun je ook de exacte waarde van bijvoorbeeld bepalen.
Je ziet dat:
en dat: .

Opgave 3

Bepaal met behulp van de symmetrie van de eenheidscirkel de exacte waarden.

Gebruik de applet (en de tabel) in de Uitleg 2.

a

b

c

d

Opgave 4

Ook als er van exacte waarden geen sprake is, zijn er meerdere draaihoeken met dezelfde sinus of dezelfde cosinus.

a

Bereken in drie decimalen en . Leg uit waarom beide uitkomsten gelijk zijn.

b

Bereken en . Leg uit waarom beide uitkomsten gelijk zijn.

c

Welke hoeken hebben dezelfde sinus als ?

d

Welke hoeken hebben dezelfde sinus als ?

verder | terug