Periodieke functies > Radialen
1234567Radialen

Inleiding

Een regelmatige cirkelbeweging is een belangrijk periodiek verschijnsel. De hoogte van een punt op een draaiende cirkel, uitgezet tegen de tijd, levert een heel regelmatige periodieke grafiek. Met die tijd verandert de hoek die een lijnstuk vanuit het middelpunt van de cirkel naar het ronddraaiende punt gaat maakt met de horizontale richting. De grootte van deze hoek ga je nu aangeven in radialen in plaats van in graden. Je meet dan de lengte van de boog op afstand 1 van het middelpunt die het lijnstuk heeft afgelegd.

Je leert in dit onderwerp:

  • hoeken weergeven met een bijbehorende booglengte, het begrip radialen en daarbij sinus en cosinus gebruiken;

  • graden omrekenen in radialen en omgekeerd.

Voorkennis:

  • grafieken tekenen met de grafische rekenmachine;

  • werken met sinus en cosinus in een eenheidscirkel.

verder | terug